"Wi-Fi", "Waj-Faj" eller "Waj-Fi"...

30.12.2013 10:21

...Jaha vad flummar jag om nu - jo hur uttalet ska vara när det  gäller trådlöst nätverk

Min egen kommerntar är, att eftersom Wi-Fi inte är en förkortning, kan man ju säga vilket man vill...beroende på svenskt eller engelskt uttal. 

Men om det nu är en ordlek med ursprung Hi-Fi = High Fidelity (som uttalsmässigt borde vara Haj-FI med tanke på hur de ursprungliga orden uttalas på engelska) borde väl uttalet på engelska vara Waj-Fi .... Jag fortsätter nog att säga Waj-Fi....

Nedanstående klipp har jag saxat ifrån https://www.sprakradet.se/10741

Wi-Fi lanserades som ett handelsnamn av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva en teknik för trådlösa datornät baserade på en viss standard. Beteckningen Wi-Fi betyder egentligen ingenting, utan är en ordlek på hi-fi (av high fidelity), d.v.s. ljudåtergivning av hög kvalitet.

Med tiden har Wi-Fi blivit en populär allmänspråklig term för trådlösa lokala datornät med hög kapacitet, även kallade WLAN(wireless local area network). I allmänspråket har uttrycket alltså förlorat sin namnkaraktär. Här finns tydliga paralleller till andra degenererade namn på branschstandarder och varumärken, somBluetooth (bluetoothblåtand) och Blu-ray (bluray, blåstråle,blålaser).

Hur ska man då hantera Wi-Fi? Enklast är förstås att använda övergripande uttryck som trådlöst datornät, om det är det man avser. Vill man använda själva lånordet skrivs det lämpligast wifi(i andra hand wi-fi), eftersom det är relativt etablerat i svenskan och läses ut som ett vanligt ord. Den formen är i dag vanlig också i engelskan. Den som specifikt syftar på Wi-Fi Alliances standard, eller skriver på uppdrag av organisationen i fråga, skriver förstås just Wi-Fi.